WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

Wybierz rodzaj publikacji:

nowości


nazwisko autora lub tytuł:

   
   


Barbara Szczepanowicz

Izaak znaczy uśmiech

Tematem i tworzywem tej biblijnej powieści są dzieje patriarchy Izaaka, żyjącego w XVIII wieku przed Chrystusem. Historia jego życia pełna jest napięcia i dramatu. W pamięci potomnych zachowała się szczególnie jego trzydniowa wędrówka do kraju Moria.

więcej »


CHRZEST PRZYMIERZE KONSEKRACJA

EWANGELIA-PROROCTWO-NADZIEJA  Ta triada - hasło Roku Życia Konsekrowanego 2015 - zblokowana łącznikami w jedną całość stanowi „generalny klucz” do różnych obszarów życia konsekrowanego; można nim otwierać przestrzeń historyczną, teologiczną, socjologiczną, duchową, misyjną, profesyjną czy wspólnotową. 

więcej »


Tożsamość i misja konsekrowanych dziewic, wdów i pustelników

W adhortacji apostolskiej Vita consecrata Ojciec Święty Jan Paweł II pisze: „Wszyscy w Kościele są konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie, ale posługa święceń i życie konsekrowane zakładają istnienie odrębnego powołania oraz szczególnej formy konsekracji, która przygotowuje do specjalnej misji..."

więcej »


Kazimierz Wójtowicz CR

Po prostu Emaus

Wybór wierszy z lat 1978–2016

Wybór wierszy wielkanocnych, w których słowo i obraz drążą motyw ewangeliczny Emaus, gdzie uczniowie w pewnym momencie odkrywają obecność Boga przy sobie.

więcej »


ks. Stefan Koperek CR

To czyńcie na moja pamiątkę

Kapłańskie pytania rekolekcyjne

Nie ma wątpliwości, że to księża są głównymi adresatami tych zamyśleń. Każdy rozdział książki prowadzi do analizy liturgii posoborowej, chcąc ukazać jej głębię i piękno. Autor dostrzega, co prawda, w swych rozważaniach niektóre „ułomności” i „przypadłości” duszpasterskie, lecz nie krytykuje ich ani nie potępia „sprawców”.

więcej »