begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: booknote

pages: booknote

prodkindid: 1

Kazimierz Wójtowicz CR

Znak wiary i świadek przeszłości

Cmentarz w Oleśnicy Świętokrzyskiej

ISBN: 978-83-64664-76-2

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2017

Cena detal.: 7.35

Cmentarz to wydzielone miejsce przeznaczone do pochówku zmarłych, ogrodzone zwykle murem czy płotem. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa coemeterium, które z kolei jest zlatynizowaną formą greckiego koimeterion i oznacza izbę, w której się śpi i odpoczywa. Pisarze chrześcijańscy chętnie podchwycili to słowo i przejęli je jako obrazowe określenie miejsca wiecznego spoczynku, bo zmarli właśnie w tej ziemi odpoczywają i śpiąc oczekują zmartwychwstania. Taka narracja niosła także obietnicę dla żyjących.
Samo słowo cmentarz przechodziło różne przeobrażania, a w różnych wiekach dodawano, odejmowano czy przestawiano mu literki. Szczególnie popularny w społecznościach wiejskich był smętarz, błędnie kojarzony z czasownikiem smęcić (smucić się), bo uważano, że to miejsce nacechowane jest jedynie smutkiem a nie również nadzieją. Dzisiaj większy cmentarz nazywany bywa też nekropolią, co dosłownie znaczy: miasto umarłych.