begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: booknote

pages: booknote

prodkindid: 1

ks. Adam Błyszcz CR

Szukając fundamentu

impresje biblijno-historyczne

ISBN: 978-83-64664-79-3

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Cena detal.: 7.35

Kopernikański przewrót dokonany przez chrześcijan w rozpoznaniu prawdy, że Bóg jest zainteresowany, zatroskany człowiekiem stanowi jedno z najważniejszych odkryć ludzkości. Myśmy poznali i uwierzyli miłości… jak napisał święty Jan w swoim Pierwszym Liście. Trudno uwierzyć w taką miłość i takiej miłości. Zwłaszcza tej, która nosi znamiona bezinteresowności i jawi się jako nie pretensjonalna.
Moje refleksje są owocem lektury, przemyśleń a także moich doświadczeń duszpasterskich. Niestety nie` miałem nigdy czasu ani sposobności, aby te notatki uporządkować i móc je opublikować.
Dzięki życzliwości i dobroci państwa Ireny i Jana Klafkowskich taka możliwość pojawiła się w ostatnich miesiącach. To także ślad Bożej miłości w moim życiu, niezasłużonej, bezinteresownej, pięknej. Pragnę im za to serdecznie podziękować.
Prace nad tą książeczką trwały w szczególnym momencie mojego życia, mojej historii. Dlatego też pragnę garść tych refleksji, przemyśleń dedykować księdzu Dariuszowi Kujawie, mojemu przyjacielowi i bratu.